HOME                   TE KOOP               TE HUUR               ONZE DIENSTEN             WIE ZIJN WIJ                CONTACT  

Hoe kan u zonder plaatsbeschrijving slijtage van schade onderscheiden?

Huurschade of een inventaris kan enkel objectief vastgesteld worden door een plaatsbeschrijvingen. In het belang van alle partijen maken wij de plaatsbeschrijving zeer gedetailleerd, met foto's.

Immopng kijkt alle noodzakelijke controlepunten na bij elke plaatsbeschrijving:
Opgelet! De plaatsbeschrijving is ruim gedocumenteerd met foto's en omvat:

  • Exterieur
  • Interieur
  • Elektriciteit
  • Verwarming en verkoeling
  • Sanitair
  • Toestellen
  • Vloeren
  • Muren
  • Deuren en Ramen

Indien gewenst noteren wij ook de meterstanden nutsvoorzieningen gas, water, elektriciteit en komen wij de sleutels halen of terugbrengen etc.

 

Waarom plaatsbeschrijvingen bij huur?

 

 

Plaatsbeschrijvingen zijn gedetailleerde beschrijvingen van de staat waarin een huis of appartement zich bevindt bij binnenkomst van de huurder in de woning. Een plaatsbeschrijving wordt normaal opgemaakt voor aanvang van de huur. Indien één der partijen weigert over te gaan tot het opstellen van een plaatsbeschrijving of een bijvoegsel ervan, kan de tegenpartij eisen dat er één wordt opgesteld. 

Een plaatsbeschrijving is slechts geldig als ze voldoet aan drie criteria de plaatsbeschrijving moet tegensprekelijk opgesteld worden, d.w.z. in aanwezigheid van huurder en verhuurder of hun vertegenwoordigers, de plaatsbeschrijving moet gedateerd en ondertekend zijn door de huurder en verhuurder persoonlijk (een plaatsbeschrijving opgesteld door één der partijen of door een deskundige aangeduid door één der partijen kan altijd in vraag wordengesteld door de tegenpartij); de plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn, d.w.z. dat alles tot in de details vermeld wordt; een clausule in de aard van: «Het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit.», kan niet meer als een plaatsbeschrijving worden beschouwd. 

Indien geen gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed ontvangen te hebben in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst. Anders gezegd, is de huurder niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat schade werd veroorzaakt door de huurder, een familielid of de onderhuurder. In deze gevallen moet de huurder de herstellingskosten betalen.

Indien er een gedetailleerde plaatsbeschrijving werd opgemaakt moet de huurder het goed teruggeven in de staat waarin hij het volgens die plaatsbeschrijving ontvangen heeft. Anders gezegd, indien het om schade gaat die niet in de beschrijving werd vermeld, moet de huurder deze herstellen met UITZONDERING van schade ingevolge ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

 

TOTAL SOLUTIONS P.N.G.


Leuvensebaan 233a
3040 Huldenberg (Belgie)

T. +32 16 47 11 56
G. +32 475 48 92 11
E. pottele@pandora.be

BTW. BE0479332824

Rekening nr. BE16 7512 0126 8774

Openingsuren

Enkel op afspraak

PLAATSBESCHRIJVINGEN